Home Page

Heretic Commando…new album!

HYPNOS signed a contract for the new album, “Heretic COMMANDO / THE RISE OF NEW Antichrist” with the German record label EINHEIT PRODUKTIONEN (www.einheit-produktionen.de). HYPNOS podepsali smlouvu na nové album “HERETIC COMMANDO / THE RISE OF NEW ANTIKRIST” s německým vydavatelstvím EINHEIT PRODUKTIONEN (www.einheit-produktionen.de).

Do you have any of our live videos?Máte některý z našich live videa?

Have you ever managed to record one of our gigs? We are looking for more live videos taken by fans to be added in our YouTube Channel. If you have any videos that you would like to share, please get in touch with us. We would like to hearing from you. Thanks!Už jste někdy podařilo zaznamenat jeden z našich koncertů? Těšíme se na další živá videa pořízené fanoušky, které se přidávají v našem kanálu na YouTube. Pokud máte jakékoliv video, které byste se chtěli podělit, prosím, spojte se s námi. Rádi bychom na setkání s Vámi. Díky!

Official Web Vault is now Online!Oficiální webové stránky jsou nyní online!

At last! Our brand new Official Web Vault (site) is finally active. We have place a lot of content including past gigs, various photo albums, full discography, lyrics and lots more! Konečně! Naše zbrusu nové oficiální webové Vault (siten), je konečně aktivní. Máme místo hodně obsahu, včetně minulých koncertů, různé fotoalba, plnou diskografie, texty a mnoho dalšího!